Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Jigi Cup 2018

Southwest Fishing Challenge

Lauantaina 12.5.2018

09:30-16:30

Saaristomeri, Parainen

 

VK-Motors Challenge

Lauantaina 26.5.2018

09:30-16:30

Ruovesi, Ruovesi

 

KultaJigi

Lauantaina 9.6.2018

09:30-16:30 (Kippari 08:45)

Kyrösjärvi, Viljakkala

 

Tappajajigi

Lauantaina 30.6.2018

09:30-16:30

Vanajavesi, Valkeakoski

 

Säynäniemen KalaKunkku

Lauantaina 21.7.2018

09:30-16:30

Längelmävesi - Eräjärvi, Orivesi

 

JKP Fishing

Lauantaina 4.8.2018

10:00-17:00

Isojärvi, Pomarkku

 

TheraFish C&R Challenge

Lauantaina 18.8.2018

09:30-16:30

Lohjanjärvi, Lohja

 

Crazy Fish - kalastuskilpailu

Lauantaina 15.9.2018

Pyhäjärvi, Lempäälä

 

DECOlight Challenge

  (WPC-Finland karsinta)

Lauantaina 29.9.2018

Tampere

Jigi Cup Pro Kalastus säännöt:

 

Säännöt PDF

 

Termit

 

Kilpailukortti:       Jokaiselle venekunnalle jaetaan laminoitu                                                              kilpailukortti, jossa on venekunnan numero.                                                         Kilpailukortti esitetään saalisvalokuvissa.

Mittalauta:            Järjestäjältä saatava mittausväline, jonka päälle saalis                                         asetetaan kuvattavaksi.

Kippari:                  Venekunnan jäsen, jonka nimissä venekunta kilpailee.

Kipparikokous:     Ennen kilpailun alkamista, kilpailukeskuksessa pidettävä                                 infotilaisuus, johon jokaisesta venekunnasta on                                 vähintään yhden henkilön osallistuttava.

 

1 §     Jigi Cup koostuu yhdeksästä (9) osakilpailusta.

2 §     Jokaisessa kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä ja toissijaisesti kilpailun järjestäjän määräämiä kilpailukohtaisia sääntöjä. 

3 §     Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain sijoituksen mukaan määräytyvistä Jigi Cup:n pisteistä (jäljempänä pisteet). Kilpailusijoitus määräytyy sääntöjen perusteella.

4 §     Kilpailut ovat avoimia kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailuvenekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet nimiinsä. Kunkin venekunnan kippari saa nimetä itselleen kilpailukauden aikana yhden varakipparin, joka voi edustaa häntä Kilpailuissa. Varakippari ei saa olla varakipparina muissa venekunnissa saman kilpailukauden aikana.

Venekunnan miehistön lukumäärä on rajoitettu 3 henkilöön, kippari mukaan lukien. Veneeseen ei hyväksytä muuta miehistöä. Järjestäjän edustajilla on oikeus tarkistaa kipparin/varakipparin henkilöllisyys. Jokaisesta venekunnasta on oltava miehistöön kuuluva edustaja läsnä kipparikokouksessa. Kipparikokous klo. 09:00 (Ellei kilpailun omalla sivulla toisin mainita.)

5 § Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa kolme järjestäjän nimeämää täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan kipparikokouksessa. Tuomarineuvostoon valitaan yksi (1) henkilö järjestäjän puolesta, yksi (1) henkilö Jigi Cup:in puolesta sekä yksi (1) henkilö kilpailijoista. Tuomarineuvoston edustajien paikallaolovelvollisuus kilpailukeskuksessa alkaa 16.30 ja päättyy protestiajan päätyttyä (klo 17:00). Protesti aika 16:50-17:00.

6 §     Kilpailuaika alkaa jokaisessa osakilpailussa (Ellei toisin mainita osakilpailun sivuilla) klo 09:30. Siirtyminen kalapaikoille tapahtuu siirtymäajan alkaessa heti kipparikokouksen jälkeen. Kipparikokous klo. 09:00 (Ellei kilpailun omalla sivulla toisin mainita.) Paluu tulee tapahtua 30 minuutin siirtymäajan puitteissa kilpailuajan päättymisajankohdasta (klo. 16.30).

7 §     Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaisesti pisteitä seuraavasti:

HUOM!!

Paitsi päätöskilpailun osalta, joista saa 1,5 kertaiset pisteet.
Lisäksi pisteitä saa kilpailujen suurimmat kalat.
Ahven 1 p.
Kuha 1 p.
Hauki 1 p.
Mikäli samanmittaista kalaa on useammalla venekunnalla, niin pisteet saa kumpikin venekunta.

Pisteitä saman venekunnan on mahdollista saada vain yksi per kalalaji.


Palkinto isoimmasta kalasta jaetaan vain ensimmäisenä ko. Mitan ilmoittaneelle.

 

8 §     Kunkin kipparin Jigi Cup:n kokonaispisteitä laskettaessa otetaan huomioon kipparin kuuden (6) parhaan osakilpailun pisteet.

Kipparin sijoitus määräytyy näiden kokonaispisteiden perusteella. 

Sijoitusten mennessä tasan, sijoitus määräytyy kilpailuissa saavutettujen 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. perusteella.

Jos vielä tämänkin jälkeen sijoitukset menevät tasan, arpa määrää sijoituksen. Arvonnan suorittaa Jigi Cup:n viimeisen kilpailun tuomarineuvosto.

Osakilpailussa pisteiden mennessä tasan ratkaisee pisin kala.

Jos tuloskortin pisin kala on saman mittainen molemmilla kilpailijoilla, otetaan huomioon seuraavaksi pisin kala.Tällä menetelmällä jatketaan kaikki ilmoitetut kalat läpi.

Jos kilpailijoilla on kaikki kalat saman mittaisia, arvotaan heidän sijoitusten järjestys kyseessä olevan kilpailun tuomarineuvoston toimesta.

 

9 §     Venekunta saa kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailualueen kartan, säännöt, kilpailuun liittyviä tarvikkeita, järjestäjän ja kilpailun tiedot. Kilpailukorttiin on merkittävä puhelinnumero, jolla venekuntaan saadaan tarvittaessa kilpailun aikana yhteys.

10 §     Jokaisen venekunnan on kilpailun jälkeen palautettava saamansa tavarat (mittalauta, yksilöivä tunnus, kartta) järjestäjälle. Venekunnan on ilmoitettava keskeyttämisestä järjestäjälle. Mikäli venekunta laiminlyö tavaroiden palautuksen ja/tai ilmoittamisen, venekunnan kippari on korvausvastuussa tavaroiden (arvo 100€) sekä mahdollisista etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.

11 §     Jokaisessa kisassa on kolme (3) hyväksyttyä kalalajia. Jokaiselta venekunnalta huomioidaan enintään kaksi (2) kuhaa, kolme (3) ahventa ja yksi (1) hauki. Kalalajeissa huomioidaan niiden pituus senttimetreinä leuan kärjestä pyrstön kärkeen mitattuna.

Ahven, alamitta 25 cm
Kuha, alamitta = vesistökohtainen alamitta
Hauki, alamitta 50 cm
Lisäksi kaikki yli 120 cm kalat, luetaan tuloksissa 150 cm mittaisiksi.

(Jos kalan mitta ylittää mittalaudalla 120cm, niin kuvan lähetyksen yhteydessä mittaan kirjoitetaan 150cm)

12 §     Kaikki kalat tulee vapauttaa valokuvauksen jälkeen. Kalan saa vapauttaa heti kun venekunta on saanut vahvistuksen kalan hyväksymisestä. Kala tulisi säilyttää tämä aika esim. haavissa, vedessä. Jigi Cup suosittelee käyttämään vieheissä väkäsettömiä koukkuja! Lisäksi kalastaminen alle 10 metrin vesialueella on erittäin suositeltavaa!

13 §     Kalat mitataan järjestäjältä saadun mittalaudan päällä. Kalan OIKEA kylki tulee asettaa mittalautaa vasten ja kalan leuankärki mittalaudan päätyseinää vasten. Kala tulee asettaa mittalaudalle siten että sen alla olevasta mittalaudasta pystytään yksityiskohtaisesti tulkitsemaan kalan pituus sekä leuan kärjen sijainti. Kalan pituus tulee ilmoittaa täysinä senttimetreinä, jonka kalan pyrstön kärki on ylittänyt,esimerkiksi pituus 46,7cm ilmoitetaan 46cm.
 
a)     
Kalasta otetaan valokuva mittalaudan päällä. Valokuvassa tulee myös näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan kilpailunumero. Kalaa eikä mittalautaa saa peittää kädellä kuvaustilanteessa. Lisäksi kuvassa ei saa olla sellaisia varjostumia jotka vaikuttavat kuvan tulkitsemiseen. Kalan VASEN kylki tulee näkyä valokuvassa.

b)     Kalasta otetaan myös kannattelukuva, jossa näkyy myös kalastaja. Tässä kuvassa tulee kalaa kannatella siten että kalan VASEN kylki valokuvataan . Eli kalan sama kylki näkyy kaikissa kuvissa. Valokuvassa tulee myös näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan kilpailunumero.

c)     Kuvat kaloista lähetetään kilpailun järjestäjän osoittamalla tavalla (esim. puhelinnumero). Ilmoituksessa tulee ilmetä veneen kilpailunumero, kalalaji, kalanpituus senttimetreinä sekä liitteenä kaksi valokuvaa kohtien 12§ a ja b kohtien mukaisesti. Kuva tulee olla riittävän laadukas edellä mainittujen tunnistetietojen varmistamiseen, jotta se voidaan hyväksyä.

d)     Kuva tulee lähettää kilpailun järjestäjälle ennen kilpailuajan päättymistä (klo 16.30). Ongelmatilanteiden osalta, tuomarineuvostolla on oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetetyt saaliskuvat. Ongelmatilanteissa tulee viipymättä ottaa yhteyttä järjestäjään, jonka kanssa sovitaan saaliskuvan toimittamisesta.

e)    Virheellisesti kuvattu kala poistetaan tuloksista välittömästi. Kala tulee pitää joko sumpussa tai vedessä olevassa haavissa tms., kunnes tulospalvelu hyväksyy saaliskuvat kyseisestä kalasta. Mikäli kala poistetaan tuloksista, venekunta ottaa uudet kuvat ja lisää sen uudelleen tulospalveluun.

14 §     Veneessä tai sen miehistöllä ei saa olla eläviä tai kuolleita saaliskaloja missään vaiheessa kilpailua hallussaan. Jos saaliskala on pakottavasta syystä otettava, tulee siitä ilmoittaa kilpailun valvojille välittömästi puhelimitse. Kalastaja saa ottaa kalan säilytykseen vasta kun on saanut siihen luvan valvojalta. Jos veneestä löytyy kaloja ilman valvojalta saatua lupaa, on seurauksena hylkäys.

15 §     Pyyntitavoista on sallittu kaikki vapavälien tapahtuvat kalastusmuodot. Kalastus ajelehtivasta veneestä on sallittu. Lisäksi liikkuminen sähkömoottorilla ja polttomoottorilla, samaan aikaan kalastaen, sallitaan. Pyyntitavoista, vapamäärästä tai sallituista vieheistä poikkeaminen aiheuttaa hylkäyksen kilpailusta.

16 §     Veneessä saa olla samanaikaisesti kolme (3) kalastajaa. Vapoja saa olla pyynnissä samanaikaisesti yksi (1) kalastajaa kohden ja siimassa saa olla samanaikaisesti yksi (1) viehe. Vapaa saa pitää vapatelineessä tms. kalastaessa.

Lisäksi uistelussa takiloiden sekä plaanareiden käyttö on kiellettyä. Kaikki kalastus tulee tapahtua vapavälinein. Vieheenä saa käyttää vain keinotekoisia vieheitä. Täkyraksin/luonnollisen syötin (koskee esim. matoja, toukkia, kalan osia/paloja sekä silmiä)käyttö on kielletty. 

17 §     Jigi Cup –kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kalastuslakia. Kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta.

18 §     Kilpailun aikana kilpailuveneen etäisyys toiseen kilpailuveneeseen on oltava vähintään 30 metriä. Tätä etäisyyttä noudatetaan myös ohittaessa toista kalastavaa venettä. Jos vene on sellaisella paikalla, jossa tätä etäisyyttä ei pystytä noudattamaan, tulee ohittavan veneen kulkea mahdollisuuksien mukaan niin etäällä kuin turvallisesti on mahdollista.

19 §     Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa sekä sääntöjen, näiden sääntöjen, vesiliikennesääntöjen että kalastuslain ja -säännösten noudattamisesta. Järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita.

20 §     Kilpailuveneet tulee varustaa veneliikennelain ja -asetusten määräämin turvallisuusvarustein. Järjestäjä edellyttää kelluntavälineiden käyttöä kilpailun aikana. Järjestäjällä on oikeus suorittaa kilpailuun osallistuvien veneiden tarkastus sekä turvallisuus- että kalastusvarusteiden osalta, sekä valvoa kilpailuveneitä ja niiden kilpailusuoritusta kilpailun aikana. Järjestäjät voivat estää puutteellisesti tai sääntöjen vastaisesti varustetuksi todetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun.

a)     Kilpailijoiden veneet tullaan tarkastamaan ennen kilpailua. Veneiden tarkastuksessa tulee kaikki veneen säilytystilat avata ja mahdollistaa tarkastajalle esteetön pääsy veneessä kaikkialle. Järjestäjällä on mahdollisuus suorittaa veneiden tarkastus myös pistokokein.

21 §     Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantautua kilpailun aikana hätätapauksia lukuun ottamatta ainoastaan kilpailukeskuksessa ja erikseen kilpailukarttaan merkityillä rantautumispaikoilla. Luvan rantautumiseen myöntää kilpailun valvoja. Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan merkityn rajaviivan kilpailualueen puoleinen reuna, jolloin rajaviivan peittämä alue ei ole enää kilpailualuetta.

22 §     Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava mukanaan todistus valtion kalastonhoitomaksu suorittamisesta (valtion kalastuskortti). Alle 18 vuotiaisen on pystyttävä todistamaan ikänsä.

23 §     Kilpailun tulosten protestiaika alkaa tulosten julkaisemisesta ja kestää 10 minuuttia. Protestiajan päätyttyä tuloksiin ei voida vaikuttaa. Protestimaksu on 50 euroa, ja se maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään. Muussa tapauksessa protestimaksu jää järjestäjälle. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

24 §     Jokaisen venekunnan kippari on vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva miehistön jäsen kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

25 §     Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu.

26 §     Jigi Cup:n toimikunta ja järjestäjät saavat käyttää kilpailussa kilpailijoiden taltioimaa kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta ja kilpailutoimintaa edistävään tarkoitukseen. Lisäksi kaikki kilpailussa järjestäjälle lähetetyt valokuvat ovat järjestäjän omaisuutta ja niitä voidaan hyödyntää sekä julkaista eri medioissa ilman erillistä korvausta ja mainintaa lähteestä.
 
27 §     
Venekunnan rikkoessa näitä runkosääntöjä tai sääntöjä, kilpailun tuomarineuvosto päättää harkinnastaan rikkeen vakavuuden mukaan joko


a) antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai
b) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä kilpailussa tai
c) jättää rikkeen Jigi Cup:n toimikunnan käsiteltäväksi.


Jigi Cup:n toimikunta voi edelleen harkinnastaan joko


a) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä kilpailussa ja/tai
b) tuomita venekunnan Jigi Cup:n kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai
c) määrätä venekunnan määräaikaiseen kilpailukieltoon kilpailuissa ja/tai
d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit täyttävän rikkeen poliisille.


Jigi Cup:n toimikunta käsittelee asian ja tiedottaa päätöksestä asianosaisille ennen seuraavaa kilpailua. Kaikista rikkomuksista tiedotetaan muille järjestäjille.

28 §     Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä maksamalla osallistumismaksun mihin hyvänsä kilpailuun.

29 §     Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa. Jokaisen kilpailun osallistumismaksu on 60 €/venekunta. Koko venekunnan ollessa alle 18-v osallistuminen kilpailuihin on maksuton.
Koko alle 18-v venekunnan todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

 

30 §

Osakilpailujen palkintojen jaossa paikallaolovelvoite
(Palkintoja ei lähetetä, vaan ne siirtyvät järjestäjälle)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 § Kilpailun tulosten protestiaika alkaa tulosten julkaisemisesta ja kestää 10 minuuttia. Protestiajan päätyttyä tuloksiin ei voida vaikuttaa. Protestimaksu on 50 euroa, ja se maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään. Muussa tapauksessa protestimaksu jää järjestäjälle. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

"Lisäksi pisteitä saa kilpailujen suurimmat kalat. Ahven 1 p. Kuha 1 p. Hauki 1 p. Mikäli samanmittaista kalaa on useammalla venekunnalla, niin pisteet saa kumpikin venekunta. Pisteitä saman venekunnan on mahdollista saada vain yksi per kalalaji. Palkinto isoimmasta kalasta jaetaan vain ensimmäisenä ko. Mitan ilmoittaneelle."

Kunkin kipparin Jigi Cup:n kokonaispisteitä laskettaessa otetaan huomioon kipparin kuuden (6)

parhaan osakilpailun pisteet. Kipparin sijoitus määräytyy näiden kokonaispisteiden perusteella.

Sijoitusten mennessä tasan, sijoitus määräytyy kilpailuissa saavutettujen 1. sijoitusten,

seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. perusteella. Jos vielä tämänkin jälkeen sijoitukset menevät tasan,

arpa määrää sijoituksen. Arvonnan suorittaa Jigi Cup:n viimeisen kilpailun tuomarineuvosto.

Osakilpailussa pisteiden mennessä tasan ratkaisee pisin kala. Jos tuloskortin pisin kala on

saman mittainen molemmilla kilpailijoilla, otetaan huomioon seuraavaksi pisin kala. Tällä

menetelmällä jatketaan kaikki ilmoitetut kalat läpi. Jos kilpailijoilla on kaikki kalat saman mittaisia,

arvotaan heidän sijoitusten järjestys kyseessä olevan kilpailun tuomarineuvoston toimesta.

Samaa periaatetta sovelletaan myös "pisin kala" -kilpailuihin tulkiten ko. kilpailun tuloksia.